ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

    Διεύθυνση : Κρήτης 86Α

    Τηλέφωνο: 2310 428771

    E-mail: info@kibotos.eu

 

                                      

 

      Διεύθυνση:Κυβελης  4 

     Τηλέφωνο:2310 862120

    E-mail: info@kibotos.eu