ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Και επειδή κάποια πράγματα είναι απαραίτητα, για την εγγραφή

των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Κιβωτός, Κιβωτός 2 και του Κ.Δ.ΑΠ. Κιβωτός 2

υποβάλλονται τα εξης δικαιολογητικά.......